واقعیت انکارناپذیر، عدم نیاز دائمی ما به این تعداد از محصولات جدید است.

اما چرا دائما محصولات مختلف را خریداری می کنیم؟

دلیل اصلی که ارتباط ما را با محصولات و طرح های مختلف شکل می دهد، نتیجه ای است که که یک محصول با قابلیت هایش برایمان ایجاد می کند.لاتن با ایجاد ارتباط صحیح بین طراحی محصول و خدمات مورد انتظار، پیوندی عمیق با کاربران ایجاد کرده است. محصولاتی که با منطق قرارداده شده در هسته وجودیشان ارزش افزوده بیشتر و کاربری های خاص را عملی کرده اند.

خط طراحی و روند فکری طراحان لاتن، مسیری مطابق با ترندهای روز جهان را طی می کند. روندی که براساس ویژگی های مورد انتظار کاربران بین المللی است.

لاتن برنده رددات
لاتن برنده رددات
لاتن برنده رددات

لاتن به عنوان برندی با سابقه تنها پنج سال از زمان شروع افتخار دارد تا در کنار تاپ برندهای باسابقه بین المللی موفق به دریافت این جایزه گردد.

طراحی هوشمندانه، راه حلی نوآورانه برای معرفی محصولات جدید با ویژگی های خاص است. لاتن با معرفی مجدد تقویم بدون تاریخ در سال 2022، موفق به دریافت 2 جایزه طراحی محصول از رددات دیزاین اَوارد شد. این رقابت هر سال در اسن آلمان برگزار می شود و سازمان رددات، معتبرترین ارگان ارزیابی طراحی محصول جهان، بهترین ها را در شاخه های مختلف انتخاب می کند.

لووا و کوپی محصولات شرکت داده شده در شاخه طراحی هوشکندانه رددات بودند. دو طرح ساختار شکن که برای کاربری های متفاوت طراحی شده اند.

 

ایده طراحی کوپی

من از سال 2002 هر 6 ماه نمایشگاه کانتن گوانجو را بازدید کردم. بازدیدهایی که متأسفانه در سال 2019 موقتاً به دلیل کووید متوقف شدند. اگر به عنوان یک حرفه ای به نمایشگاه های مختلف می روید، چه روشی می تواند به سازماندهی صحیح اطلاعات تماس دریافتی کمک کند؟

وقتی برای اولین بار وارد این نمایشگاه شدم، متوجه شدم که بازدیدکنندگان با استفاده از منگنه، کارت ویزیت طرف تجاری شان را به یک برگ از دفتری با محتوای سفید “دفتری نو” متصل می کنند و در صفحه رو به رو و یا همان صفحه، خلاصه ای از برداشت هایشان و اطلاعات دریافتی را یادداشت می کنند. من خوشحال از کشف این نکته بلافاصله وارد عملیات نصب کارهای ویزیت با منگنه به دفتری با جلد چرم شدم. در پایان روز دیدنی بودم. دفتری مملو از کارت های منگنه شده و تغییرشکل داده به جهت نصب کارت های نامنظم و قطور شده به همین دلیل، در دستان من بود. اتفاقی که پایه اصلی طراحی کوپی، دفتری که هم اکنون روبروی شماست را برای من شکل داد. قبل از طراحی کوپی من برای استفاده از دفترهایی با کاربرد چسباندن کارت ویزیت بارها مورد توجه در نمایشگاه های مختلف قرار گرفته بودم.  غرفه داران ماشین منگنه را به من می دادند و من با احساسی شبیه به یک سوپر هیرو، به جای استفاده از منگنه، کارت ویزیت گرفته شده را با استفاده از چسب دو طرفه از پیش نصب شده در دفترم می چسباندم. بارها از من پرسیده شد این  دفتر را از کجا خریده اید؟ بارها به این اقدام هوشمندی گفته شد و من به همین دلایل، طراحی و تولید این محصول کارا و البته جذاب را به صورتی که ملاحظه می کنید عملی کردم.

دفتر کوپی لاتن رددات
دفتر کوپی لاتن رددات
دفتر کوپی لاتن رددات
دفتر کوپی لاتن رددات
دفتر کوپی لاتن رددات
دفتر لووا لاتن رددات
دفتر لووا لاتن رددات

من از سال 2002 هر 6 ماه نمایشگاه کانتن گوانجو را بازدید کردم. بازدیدهایی که متأسفانه در سال 2019 موقتاً به دلیل کووید متوقف شدند. اگر به عنوان یک حرفه ای به نمایشگاه های مختلف می روید، چه روشی می تواند به سازماندهی صحیح اطلاعات تماس دریافتی کمک کند؟

ایده طراحی لووا

وقتی برای اولین بار وارد این نمایشگاه شدم، متوجه شدم که بازدیدکنندگان با استفاده از منگنه، کارت ویزیت طرف تجاری شان را به یک برگ از دفتری با محتوای سفید “دفتری نو” متصل می کنند و در صفحه رو به رو و یا همان صفحه، خلاصه ای از برداشت هایشان و اطلاعات دریافتی را یادداشت می کنند. من خوشحال از کشف این نکته بلافاصله وارد عملیات نصب کارهای ویزیت با منگنه به دفتری با جلد چرم شدم. در پایان روز دیدنی بودم. دفتری مملو از کارت های منگنه شده و تغییرشکل داده به جهت نصب کارت های نامنظم و قطور شده به همین دلیل، در دستان من بود. اتفاقی که پایه اصلی طراحی کوپی، دفتری که هم اکنون روبروی شماست را برای من شکل داد. قبل از طراحی کوپی من برای استفاده از دفترهایی با کاربرد چسباندن کارت ویزیت بارها مورد توجه در نمایشگاه های مختلف قرار گرفته بودم.  غرفه داران ماشین منگنه را به من می دادند و من با احساسی شبیه به یک سوپر هیرو، به جای استفاده از منگنه، کارت ویزیت گرفته شده را با استفاده از چسب دو طرفه از پیش نصب شده در دفترم می چسباندم. بارها از من پرسیده شد این  دفتر را از کجا خریده اید؟ بارها به این اقدام هوشمندی گفته شد و من به همین دلایل، طراحی و تولید این محصول کارا و البته جذاب را به صورتی که ملاحظه می کنید عملی کردم.

دفتر لووا لاتن رددات
دفتر لووا لاتن رددات
دفتر لووا لاتن رددات
دفتر لووا لاتن رددات