طراحی و ارائه محصولات خاص جز لاینفک استراتژی بازاریابی لاتن است. ما برای توسعه طرح های جدید، فرآیند های پر هزینه و زمان بری را در جریان ارائه مجدد محصولات طی می کنیم . در کنار توجه به قابلیت های متمایز طراحان فنلاندی لاتن، از سال ۲۰۱۹ همکاری با سایر طراحان و استودیوهای طراحی جهان آغاز شده است. لاین های جدید اکسسوری های لاتن نمونه ای از آغاز این حرکت هستند.

– استودیوی طراحی زِن آیدیا؛ طراح و سازنده پاوربانک های تِدی، بیگل و لوتسا
– گری مور طراح آمریکایی؛ طراح کیسه آب بلاندی
– استودیو طراحی تریمر؛ طراح و سازنده بطری های شیکر

محصولات لاتن
حاصل تفکر متفاوت
طراحان بین المللی است