اگر دوست دارید تا پیشنهاد هماهنگ شدن محصولات لاتن با کاربرد در موقعیت های مختلف داشته باشید لطفا” به این تقسیم بندی توجه کنید.ما با دسته بندی محصولات لاتن، پیشنهاد دهنده کاربردهایی مختلف از این محصولات برای قرارگیری در میز .کارتان، کیف همراهتان،جابه جایی های کوتاه شهری یا مسافرت های تان هستیم

آیتم های هماهنگ با نیازتان

ارگانایزرSTYLE

پاکت نامه Enmo

۸۰۰,۰۰۰ ریال

پیام دوستی را در پاکت احساس بگذارید

پاوربانکBEAGLE / TEDDY / LOTSA

پاوربانکFLATT

ابعاد (cm): 11.7 *  6.5 * 1.5 وزن : 200(g) ظرفیت :10000 mAh ورودی /خروجی : USB 1A & USB

جامدادی TAPAUS medium

۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

جعبه اسرارآمیز آرزوهایتان را باز کنید

 

جامدادی TAPAUS Small

جعبه اسرارآمیز آرزوهایتان را باز کنید

جامدادی ERICA

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جامدادی TAPAUS double

۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال

جعبه اسرارآمیز آرزوهایتان را باز کنید