سبک زندگی

کریسمس و لاتن

کریسمس و لاتن

کریسمس و لاتن

 آغاز کریسمس و نزدیک شدن به روزهای شروع سال نو میلادی، بهترین فرصت برای ما بود تا از همکاران خوبمون در شبکه فروش لاتن با ارسال اصلی ترین اِلمان های کریسمس تشکر و قدردانی کنیم.

درخت کاج یک هدیه نمادین شد از سبزی و پایداری که به ما این امکان رو داد تا هر آنچه از مفهوم زندگی و ماندگاری برای نمایندگان فروش لاتن آرزو داریم، به بهانه سال نو تقدیمشون کنیم.

سبز و ماندگار باشید.

کریسمس مبارک.