سبک زندگی

چگونه با مربع های رنگی، خلاقیت کودکان را پرورش دهید؟

خلاقیت کودک

ساخت کلاژ با اشکال هندسی روش خوبی برای پرورش خلاقیت کودکان است. شما برای همراهی با کودکانتان در ساخت کلاژ، به کاغذ های رنگی، کاغذ یا مقوای سفید و چسب مایع نیاز دارید. اما چگونه؟همراه لاتن باشید…

خلاقیت کودکان ؛ شروع کنید:

کاغذهای های رنگی را در مربع های کوچک و یک اندازه برش بزنید. اگر از رنگهای مختلف استفاده کنید کار با آن ها جذاب تر خواهد بود.

خلاقیت کو.دکان

مربع هایی که برش زده اید را با یک کاغذ سفید و چسب در اختیار کودک قرار دهید. از او نخواهید چه چیزی درست کند، او ابتدا می خواهد فقط چسباندن این مربع های رنگی را تجربه کند. شاید برای بار دوم که شرایط این کلاژ را برایش فراهم کنید ایده ای برای ساخت انتخاب کند. هر چیزی می تواند موضوع کارش باشد. موجوداتی که شاید هرگز ندیده یا نام آن را در قصه ها شنیده، اشیایی که آن ها را دیده و یا حتی شخصیت های کارتونی می تواند سوژه فرزندتان باشد.

خلاقیت کودک با مربع

ممکن است هنگام کار از رنگهای مختلفی استفاده کند، مرتب و تمیز چسب نزند و ممکن است آنچه درست می کند هیچ شبیه سوژه مورد نظرش نباشد با این همه به او سخت نگیرید اجازه دهید آنطور که مایل است کار را پیش ببرد این کار باعث افزایش خلاقیت کودکان است. کوچکترین دخالت شما هنگام کار ذهن او را مشغول می کند و آنچه که می خواهد خلق کند سمت و سوی نظر شما را می گیرد. برای کودکانی که رنگ ها و اشکال هندسی را نمی شناسند بازی با این مربع ها فرصت خوبی برای یادگیری رنگ ها است.

کودک و خلاقیت کودکان