سبک زندگی

صنعت بازیافت در فنلاند

صنعت بازیافت در فنلاند همانند سایر کشور های صنعتی و پیشرفته دنیا از اهمیت بسیاری برخوردار است. بسیاری از کشورهای موفق در صنعت بازیافت از کشورهای دیگر زباله وارد می کند. بازیافت زباله‌ها در یک کشور می توانند بسیار مفید باشد. اهمیت مسئله آنقدر قابل توجه است که حتی می‌تواند جلوی هدر رفتن منابع طبیعی یک کشور را بگیرد.با لاتن همراه شوید چون می توانید با مطالعه این صفحه اطلاعات مفید در مورد صنعت بازیافت در فنلاند بدست آورید.

صنعت بازیافت در فنلاند

در فنلاند از هر 10 بطری پلاستیکی 9 بطرى بازیافت می شوند و بطری های شیشه ای نیز 100% بازیافت می شوند. فنلاند موفق ترین کشور در زمینه بازیافت زباله است.

از بازیافت این بطری ها پوشاك و يا لفاف كيسه هاي خواب ساخته می شود. همچنین این بطری های بازیافتی در تهيه لوله هاي زهكشي آب و ساخت گلدان استفاده شود.

صنعت بازیافت در فنلاند