کاغذهای رنگارنگ را انتخاب کنید.

بنشینید و شگفتی خیال را با سادگی کاغذهای رنگی، ساده تر کنید. بسازید آنچه را که در خیالتان تجسم می کنید.

حتی می توانید رویاها و آرزوهایتان را در کاغذهای رنگی بنویسید. حسِ خوبِ رنگ ها، به رویاهایتان گرمای تازه ای می دهد. احساس رنگارنگ دوستی و مهرتان را در پاکتی بگذارید که بتواند این همه احساس ناب و شگفت انگیز را ساده و گویا به دست کسانی که زندگی را به خاطر آن ها دوست دارید، برساند. فراموش نکنید اتفاقات زندگی شگفت انگیزتر از آن است که تصورش را می کنید.

بسازید

آن چه را که تجسم می کنید.

بسازید

آن چه را که تجسم می کنید.

کاغذهای رنگارنگ را انتخاب کنید.
بنشینید و شگفتی خیال را با سادگی کاغذهای رنگی، ساده تر کنید. بسازید آنچه را که در خیالتان تجسم می کنید.
حتی می توانید رویاها و آرزوهایتان را در کاغذهای رنگی بنویسید. حسِ خوبِ رنگ ها، به رویاهایتان گرمای تازه ای می دهد. احساس رنگارنگ دوستی و مهرتان را در پاکتی بگذارید که بتواند این همه احساس ناب و شگفت انگیز را ساده و گویا به دست کسانی که زندگی را به خاطر آن ها دوست دارید، برساند. فراموش نکنید اتفاقات زندگی شگفت انگیزتر از آن است که تصورش را می کنید.

Tach Paper Clips

رنگارنگ و زیبا برگه ها را نظم دهید.

افزودن به سبد خرید

Clampy Binding Clips

صفحات جدا از هم را موقت اما محکم کنار هم نگه دارید.

افزودن به سبد خرید

Clampy Binding Clips

 صفحات جدا از هم را موقت اما محکم کنار هم نگه دارید.

برای آن‌که بتوانید به‌راحتی برگه‌های جدا از هم خود را نظم دهید؛ “کلامپی” انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود.

افزودن به سبد خرید

Tach Paper Clips

رنگارنگ و زیبا برگه ها را نظم دهید.

با استفاده از رنگ‌بندی مختلف کلیپس کاغذ لاتن می‌توانید مدارک و اسناد خود را کدگذاری کنید

Enmo

پیام دوستی را در پاکت احساس بگذارید

اگر قصد هدیه دادن وجه نقد در مناسبات مختلف را دارید، مجموعه پاکت های اِنمو، انتخاب بسیار مناسبی برای شما خواهد بود.

افزودن به سبد خرید

Percolor

شادی رنگ ها را ورق بزنید

پِرکالِر، مجموعه کاغذ رنگی های دوست داشتنی لاتن است. استفاده از پِرکالِر ، تجربه رنگارنگ و به یاد ماندنی برایتان به دنبال خواهد داشت.

Percolor

شادی رنگ ها را ورق بزنید

افزودن به سبد خرید

Enmo

پیام دوستی را در پاکت احساس بگذارید

افزودن به سبد خرید

6 پاکت سفید رنگ که پشت هر کدام، مناسب با موضوع پیام؛ عبارتی نقش برجسته شده است. ساده و زیبا برای آن که پیام تبریک، آرزوی شادی و احساس قدردانی خود را در قالبی محترمانه و ارزنده تر به مخاطب برسانید.

اگر قصد هدیه دادن وجه نقد در مناسبات مختلف را دارید، مجموعه پاکت های اِنمو، انتخاب بسیار مناسبی برای شما خواهد بود.

6 پاکت سفید رنگ که پشت هر کدام مناسب با موضوع پیام، عبارتی نقش برجسته شده است. ساده و زیبا برای آن که پیام تبریک، آرزوی شادی و احساس قدردانی خود را در قالبی محترمانه و ارزنده تر به مخاطب برسانید. پاکت ها با لبه چسب دار و برش منحصر به فرد خود این امکان را به شما می دهد تا بتوانید برای محفوظ ماندن پیام هایتان، درِ پاکت را ببندید.